Een redelijke vergoeding voor bereikbaarheidsdienst?

Bereikbaarheidsdienst en consignatie zijn behoorlijk belastend. Uit onderzoek blijkt zelfs dat bereikbaarheidsdienst en consignatie een negatieve invloed op je gezondheid hebben. Het lijkt dan ook logisch dat je werkgever je voor deze diensten vergoedt.

In de meeste gevallen klopt dit ook. Bij een onderzoek onder meer dan 2000 mensen met bereikbaarheidsdienst of consignatie, bleek dat meer dan 90% hiervoor een vergoeding ontving. Toch zijn er grote verschillen in de vergoedingen voor bereikbaarheidsdienst. Een redelijke vergoeding voor je bereikbaarheidsdienst? Daar is helaas geen standaard antwoord op.

vergoeding voor bereikbaarheidsdienst en consignatie

In de meeste gevallen klopt dit ook. Bij een onderzoek onder meer dan 2000 mensen met bereikbaarheidsdienst of consignatie, bleek dat meer dan 90% hiervoor een vergoeding ontving. Toch zijn er grote verschillen in de vergoedingen voor bereikbaarheidsdienst. Een redelijke vergoeding voor je bereikbaarheidsdienst? Daar is helaas geen standaard antwoord op.

Bereikbaarheidsdienst en de wet

De regels voor consignatie staan in de Arbeidstijdenwet. Voor bereikbaarheidsdienst in de zorg gelden afwijkende regels. Belangrijk is echter dat deze diensten door de wet niet worden gezien als arbeidstijd, maar als rusttijd. Verder bestaat er geen wettelijke verplichting voor een vergoeding van consignatie of bereikbaarheidsdienst. Als er een vergoeding is geregeld, staat dat in je contract of in de CAO.

Vergoeding voor je beschikbaarheidsdienst is normaal

Het mag dan niet verplicht zijn, een vergoeding is wel vrij standaard in Nederland. De soorten vergoedingen lopen enorm uiteen. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Vaste vergoeding: voor deze vergoeding maakt het niet uit of je opgeroepen wordt of niet. Je ontvangt een vast bedrag voor het bereikbaar zijn. Deze vergoeding komt meestal bovenop andere vergoedingen.
  • Vast bedrag per oproep: voor elke oproep tijdens een dienst krijg je een vergoeding. Uit ons onderzoek blijkt dit bijvoorbeeld het geval bij Prorail.
  • Opslag op loon: vaak zul je bij een oproep aan het werk moeten. Vaak krijg je dan een onregelmatigheidstoeslag bovenop je gewone uurloon. Soms mag je pas “tijd schrijven” na een half uur of uur. In die gevallen zit de eerste tijd bij je vaste vergoeding.
  • Vergoeding van reiskosten en -tijd: als je moet reizen bij een oproep is, moet duidelijk zijn hoe je reiskosten worden vergoed. Tijdens beschikbaarheidsdienst kan reistijd als werktijd gelden.
  • Vrije tijd: Het kan zijn dat een vergoeding wordt uitbetaald in vrije uren. Een logische afspraak is ook dat, afhankelijk van de oproep, je pas na een vastgesteld aantal uren mag werken. Als je midden in de nacht een paar uur bezig bent, is het logisch dat je de volgende dag niet om 8:30 weer aan de slag bent.

Bereikbaarheidsdiensten eenvoudig en snel geregeld!

Meld je aan voor een gratis demo met onze DutyFlow-expert.

Plan een gratis demo

Wat is een redelijke vergoeding voor bereikbaarheidsdienst?

Je kan niet zonder meer zeggen wat een redelijke vergoeding voor je bereikbaarheidsdienst is. Tegelijkertijd moet de beloning natuurlijk in verhouding staan tot wat je moet doen en laten voor je bereikbaarheidsdienst. Naast algemeen beloningsbeleid is het dus belangrijk wat het hebben van dienst inhoudt. Op hoofdlijnen kun je zeggen dat de vergoeding hoger moet zijn naarmate de belasting van de bereikbaarheidsdienst hoger is. En die belasting hangt vooral samen met de volgende variabelen:

  • Wat is de kans dat je wordt opgeroepen? Voor sommige organisaties is het normaal om elke dienst meerdere oproepen te krijgen. In andere gevallen geldt dat de kans dat je wordt opgeroepen minimaal is.
  • Hoe vaak heb je dienst? Als je vaak dienst hebt, vormt dit een grotere belasting dan wanneer je 2 keer per jaar een weekenddienst hebt.
  • Kun je oproep op afstand afhandelen of moet je meestal reizen? Voor een woordvoerder geldt dat veel oproepen telefonisch kunnen worden opgelost. Een monteur voor een installatiebedrijf moet vaak naar de klant om een storing te verhelpen.
  • Wat zijn de afspraken in geval van een oproep? In de zorg geldt bijvoorbeeld vaak dat je binnen een uur bij de patiënt moet kunnen zijn. Technische bedrijven eisen dat je binnen een bepaalde tijd moet zijn ingelogd in een systeem.

Wist jij dat bereikbaarheidsdiensten belastend voor je gezondheid zijn?

Carla Ziebertz deed de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek naar dit onderwerp. In dit artikel gaan we in op een aantal belangrijke bevindingen uit haar onderzoek.