Is piket, storingsdienst of consignatie verplicht?

In Nederland zijn er duizenden mensen die ook buiten werktijd bereikbaar moeten zijn. Vooral als je in de zorg, installatiebranche of ICT werkt, heb je grote kans dat je met consignatiediensten te maken krijgt. Maar mag een werkgever je verplichten om een consignatiedienst te draaien?

consignatie verplicht

Ja, consignatiediensten kunnen verplicht worden door jouw werkgever.

De term consignatie is vrij onbekend. In de meeste organisaties wordt gesproken over wachtdienst, oproepdienst, bereikbaarheidsdienst, storingsdienst of piketdienst. In dit artikel lees je precies wat een consignatiedienst is. Zo’n oproepdienst kan dus verplicht zijn. Er zijn een aantal regels waar een werkgever zich aan moet houden.

Consignatie, leuke term, maar wat is het eigenlijk?

Consignatiedienst of oproepdienst betekent dat je in het weekend, na werktijd of in pauzes bereikbaar moet zijn voor spoedgevallen. We schreven een artikel waarin precies wordt uitgelegd wat het wel en niet is.

Wat zijn de regels?

Allereerst is het goed om te weten dat je geen consignatiediensten mag draaien wanneer je jonger bent dan 18 jaar. Er zijn geen regels over een maximale leeftijd. Blijf hierover dus vooral in gesprek met jouw werkgever.

Bereikbaarheidsdiensten mogen alleen verplicht worden gesteld wanneer er afspraken over gemaakt zijn in de CAO of jouw arbeidsvoorwaarden en wanneer dit hoort bij het werk dat je doet. Check dit dus goed voordat je akkoord gaat met consignatie.

Tijdens een consignatiedienst sta je in jouw vrije tijd stand-by voor (spoed)oproepen. Je bent de gehele dienst bereikbaar en indien je wordt opgeroepen moet je binnen een redelijke tijd je werk kunnen uitvoeren. Thuis of op locatie. Reistijd wordt meegerekend in jouw consignatiedienst. Jouw werktijd begint dus op het moment dat je van huis vertrekt. In de Arbeidstijdenwet staat precies wat de regels voor werkgevers zijn omtrent consignatie.

Wanneer een werkgever jou verplicht op om je werkplek te wachten op een oproep, dan is dit geen consignatie maar een aanwezigheidsdienst. Bij een aanwezigheidsdienst is de gehele oproepdienst werktijd. Bij consignatie is dit alleen wanneer je ook daadwerkelijk wordt opgeroepen.

Vergoeding voor consignatie

Er is geen wettelijke vergoedingsplicht voor consignatiediensten. In veel gevallen is er echter wel een beloning voor consignatiediensten. Dit staat in je contract of in de CAO. In dit artikel vertellen we je er meer over. Meer informatie over consignatie vind je op de website van de Rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl.