Consignatiedienst, wat is dat eigenlijk?

Consignatiedienst of oproepdienst betekent dat je in het weekend, na werktijd of in pauzes bereikbaar moet zijn voor spoedgevallen. Binnen de IT en installatietechniek heb je het in dit geval vaak over een storingsdienst. Consignatiediensten kunnen door de werkgever verplicht worden gesteld, maar er zijn wel wat regels waar een werkgever zich aan dient te houden.

Als verloskundige heb je consignatiedienst wanneer je ’s nachts oproepbaar bent voor bevallingen of noodgevallen. Een servicemonteur heeft consignatiedienst wanneer hij in het weekend storingen aan CV ketels verhelpt. Een oproepdienst heb je dus niet alleen in de zorg, maar ook in de installatietechniek, IT, Openbare Orde en Veiligheid (OOV), onderwijs, detailhandel, hotels. Eigenlijk kan je in elke branche, op welke manier dan ook, consignatiediensten tegenkomen.

Consignatiedienst is geen aanwezigheidsdienst. Tijdens een aanwezigheidsdienst wacht je op jouw werkplek op een oproep, zodat je direct aan het werk kan wanneer er een oproep komt. Dit komt vooral voor in ziekenhuizen of bij de brandweer.

Regels consignatiedienst

Consignatie kan dus door jouw werkgever verplicht worden gesteld, maar deze moet zich hierbij aan de Arbeidstijdenwet houden. In de Arbeidstijdenwet staan de volgende regels voor consignatie:

  • Je mag 13 uur per 24 uur werken. Dit is inclusief de uren die je werkt tijdens jouw consignatie.
  • Per 4 weken mag je maximaal op 14 dagen geconsigneerd zijn.
  • Per 4 weken mag je 2 keer 2 aaneengesloten dagen niet werken en ook niet geconsigneerd zijn.
  • Direct voor en na een nachtdienst mag je niet geconsigneerd zijn. Je mag oproepbaar zijn tot 11 uur voor een nachtdienst en vanaf 14 uur erna.

Heb je te maken met reistijd wanneer je wordt opgeroepen? Dan start je werktijd op het moment dat je van huis vertrekt. De reistijd wordt dus ook gezien als werktijd. Hiervoor gelden jouw normale reiskostenvergoedingen.

Voor consignatiedienst in de nacht gelden aanvullende regels:

Ben je binnen 16 weken 16 keer of meer geconsigneerd geweest tussen 0.00 uur en 6.00 uur? Dan mag je gemiddeld 40 uur per week werken binnen die 16 weken.

Je mag binnen die 16 weken gemiddeld 45 uur per week werken als je:

  • direct na je laatste oproep een rustperiode van 8 uur achter elkaar hebt;
  • dezelfde dag nog een rustperiode van 8 uur achter elkaar hebt. Dus voor 24.00 uur.

Een oproep ’s nachts geldt niet als nachtdienst. Per nacht kan je meerdere keren worden opgeroepen voor consignatie.

Ontvang ik een vergoeding voor de consignatiedienst?

Volgens de wet hoeft jouw werkgever geen vergoeding te geven voor een oproepdienst. In veel gevallen is er wel een beloning. Dit staat dan vermeld in je CAO of contract. Hierover schreven we natuurlijk ook een artikel.