Blog

Bereikbaarheidsdienst en consignatie zijn behoorlijk belastend. Uit onderzoek blijkt zelfs dat bereikbaarheidsdienst en consignatie een negatieve invloed op je gezondheid hebben. Het lijkt dan ook logisch dat je werkgever je...

Consignatie, piket, oproepbare dienst, bereikbaarheidsdienst of storingsdienst. Vele termen met allemaal dezelfde betekenis: buiten je gewone werkuren beschikbaar zijn om te werken. Iedereen die er mee te maken krijgt, weet...

Piket, storingsdienst, oproepbare dienst, consignatie of beschikbaarheidsdienst. Er zijn talloze namen voor diensten waarbij je als medewerker buiten reguliere werktijden telefonisch beschikbaar moet zijn. Maar hoe organiseer je een goede...

Is piket, storingsdienst of consignatie verplicht? In Nederland zijn er duizenden mensen die ook buiten werktijd bereikbaar moeten zijn. Vooral als je in de zorg, installatiebranche of ICT werkt, heb je grote kans dat je met consignatiediensten te maken krijgt. Een consignatiedienst kan verplicht zijn als het onderdeel is van je functie. Natuurlijk moet dit dan in je contract staan (of in de CAO). De term consignatie is vrij onbekend. In de meeste organisaties wordt gesproken over wachtdienst, storingsdienst of piket.   Wat zijn mijn rechten? Consignatie kan dus verplicht zijn, maar de werkgever moet zich hierbij aan de Arbeidstijdenwet houden. In de Arbeidstijdenwet staan de volgende regels voor consignatie:
  • U mag 13 uur per 24 uur werken. Dit is inclusief de uren die u werkt tijdens uw consignatie.
  • Per 4 weken mag u maximaal op 14 dagen geconsigneerd zijn.
  • Per 4 weken mag u 2 keer 2 aaneengesloten dagen niet werken en ook niet geconsigneerd zijn.
  • Direct voor en na een nachtdienst mag u niet geconsigneerd zijn. U mag oproepbaar zijn tot 11 uur voor een nachtdienst en vanaf 14 uur erna.
Voor consignatiedienst in de nacht gelden aanvullende regels: Ben je binnen 16 weken 16 keer of meer geconsigneerd geweest tussen 0.00 uur en 6.00 uur? Dan mag je gemiddeld 40 uur per week werken binnen die 16 weken. Je mag binnen die 16 weken gemiddeld 45 uur per week werken als je:
  • direct na je laatste oproep een rustperiode van 8 uur achter elkaar hebt;
  • dezelfde dag nog een rustperiode van 8 uur achter elkaar hebt. Dus voor 24.00 uur.

Altijd bereikbaar voor bereikbaarheids- en oproepdiensten

Meld je aan voor een gratis demo