consignatie verplicht

Is piket, storingsdienst of consignatie verplicht?consignatie verplicht
In Nederland zijn er duizenden mensen die ook buiten werktijd bereikbaar moeten zijn. Vooral als je in de zorg, installatiebranche of ICT werkt, heb je grote kans dat je met consignatiediensten te maken krijgt. Een consignatiedienst kan verplicht zijn als het onderdeel is van je functie. Natuurlijk moet dit dan in je contract staan (of in de CAO).

De term consignatie is vrij onbekend. In de meeste organisaties wordt gesproken over wachtdienst, storingsdienst of piket.

Wat zijn mijn rechten?

Consignatie kan dus verplicht zijn, maar de werkgever moet zich hierbij aan de Arbeidstijdenwet houden. In de Arbeidstijdenwet staan de volgende regels voor consignatie:

  • U mag 13 uur per 24 uur werken. Dit is inclusief de uren die u werkt tijdens uw consignatie.
  • Per 4 weken mag u maximaal op 14 dagen geconsigneerd zijn.
  • Per 4 weken mag u 2 keer 2 aaneengesloten dagen niet werken en ook niet geconsigneerd zijn.
  • Direct voor en na een nachtdienst mag u niet geconsigneerd zijn. U mag oproepbaar zijn tot 11 uur voor een nachtdienst en vanaf 14 uur erna.

Voor consignatiedienst in de nacht gelden aanvullende regels:

Ben je binnen 16 weken 16 keer of meer geconsigneerd geweest tussen 0.00 uur en 6.00 uur? Dan mag je gemiddeld 40 uur per week werken binnen die 16 weken.

Je mag binnen die 16 weken gemiddeld 45 uur per week werken als je:

  • direct na je laatste oproep een rustperiode van 8 uur achter elkaar hebt;
  • dezelfde dag nog een rustperiode van 8 uur achter elkaar hebt. Dus voor 24.00 uur.

Een oproep ’s nachts geldt niet als nachtdienst. Je kan meerdere keren per nacht worden opgeroepen.

Vergoeding voor consignatie
Er is geen wettelijke vergoedingsplicht voor consignatiediensten. In veel gevallen is er echter wel een beloning voor consignatiediensten. Dit staat in je contract of in de CAO.

Meer informatie over consignatie vind je op de website van de Rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl.

 

Altijd bereikbaar voor bereikbaarheids- en oproepdiensten

Meld je aan voor een gratis demo