DutyFlow is een product van OrcaGroup. De op deze website getoonde informatie wordt door OrcaGroup met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. OrcaGroup verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door OrcaGroup worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

OrcaGroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. OrcaGroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van OrcaGroup opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel OrcaGroup alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is OrcaGroup niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door OrcaGroup worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel OrcaGroup uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door OrcaGroup worden onderhouden wordt afgewezen.